RadexRadex polski russian english espaniol deutch
Radex
Aby znaleźć kartę dla danego produktu, wpisz jego nazwę i kliknij "szukaj".


Szanowni Państwo,

Firma Radex Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna jest w trakcie zmian związanych z wizerunkiem firmy i wyglądem strony internetowej. Karty Charakterystyki są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej i aktualizowane tak, aby sprostać wymaganiom prawnym. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o to, aby Państwo cyklicznie sprawdzali aktualność swoich kart charakterystyki, natomiast doradcy klienta RADEX S.A. SKA będą, o wszystkich większych aktualizacjach dodatkowo Państwa informować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty email.

Poniżej przywołujemy zapisy z artykułu 2 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), które pozwalają w pewnych szczególnych przypadkach na wydłużenie terminów aktualizacji kart charakterystyki mieszanin:

6. ...Nie naruszając postanowień art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w przypadku mieszanin, które wprowadzono do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r. i które nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane zgodnie z art. 61 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, karta charakterystyki nie musi zostać zastąpiona kartą charakterystyki zgodną z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia przed dniem 1 czerwca 2017 r.

KARTY CHARAKTERYSTYKI SĄ W TRAKCIE AKTUALIZACJI

  Nazwa
pdf ico ALUSOL.pdf (148,22 kB)
pdf ico ALUSOL-M.pdf (119,59 kB)
pdf ico ALUSOL-D.pdf (138,55 kB)
pdf ico ALUSOL EKO.pdf (123,69 kB)
pdf ico ALUSOL H.pdf (150,32 kB)
pdf ico ALUSOL-S.pdf (116,94 kB)
pdf ico ALUTAR.pdf (149,57 kB)
pdf ico ALUTAR FORTE.pdf (145,51 kB)
pdf ico ANTIFOAM HD.pdf (95,27 kB)
pdf ico ANTIFOAM R.pdf (100,42 kB)
pdf ico ANTIFOAM S.pdf (95,16 kB)
pdf ico AUTOCLEAN.pdf (141,32 kB)
pdf ico BARSAN.pdf (176,55 kB)
pdf ico BARSAN-RA.pdf (173,85 kB)
pdf ico BARSAN-RB.pdf (185,56 kB)
pdf ico BDF Cling Lube Aero.pdf (147,37 kB)
pdf ico BDF Cling Lube Aero.pdf (146,79 kB)
pdf ico BŁĘKIT-PATENTOWY.pdf (103,97 kB)
pdf ico BŁYSK-STAL.pdf (95,04 kB)
pdf ico Calgonit AR ciekły-Quadrofix B.pdf (115,48 kB)
pdf ico Calgonit Bandfit EE.pdf (102,14 kB)
pdf ico Calgonit CF 315.pdf (171,94 kB)
pdf ico Calgonit CF 5325.pdf (174,17 kB)
pdf ico Calgonit CN 260.pdf (171,99 kB)
pdf ico Calgonit CN 373.pdf (172,14 kB)
pdf ico Calgonit DS 5609.pdf (113,33 kB)
pdf ico Calgonit DS 5620 FOG.pdf (102,79 kB)
pdf ico Calgonit DS 639.pdf (169,25 kB)
pdf ico Calgonit EPK.pdf (107,97 kB)
pdf ico Calgonit EPR.pdf (114,01 kB)
pdf ico Calgonit Jalu Sauer.pdf (113,76 kB)
pdf ico Calgonit Jalu Sauer Plus.pdf (114,72 kB)
pdf ico Calgonit LAO.pdf (182,43 kB)
pdf ico Calgonit LU 5702.pdf (94,54 kB)
pdf ico Calgonit LZ Ciekły.pdf (114,20 kB)
pdf ico Calgonit NN 442.pdf (142,02 kB)
pdf ico Calgonit NN 472.pdf (122,00 kB)
pdf ico Calgonit NN 497.pdf (122,18 kB)
pdf ico Calgonit NN 5454.pdf (146,26 kB)
pdf ico Calgonit R ciekły special.pdf (123,05 kB)
pdf ico Calgonit R ciekły special.pdf (136,89 kB)
pdf ico Calgonit SF 520.pdf (116,54 kB)
pdf ico Calgonit SMO.pdf (139,37 kB)
pdf ico Calgonit SMR-SN 5553.pdf (118,88 kB)
pdf ico Calgonit SN 595.pdf (115,75 kB)
pdf ico Calgonit SN 554.pdf (116,24 kB)
pdf ico Calgonit SP 930.pdf (95,76 kB)
pdf ico Calgonit SP 900.pdf (94,27 kB)
pdf ico Calgonit Sporexalin.pdf (182,93 kB)
pdf ico Calgonit Sporexalin Forte.pdf (162,44 kB)
pdf ico Calgonit Sporexalin Forte CID.pdf (173,31 kB)
pdf ico CHLOROSOL.pdf (174,01 kB)
pdf ico Clear Guard FG 2.pdf (106,24 kB)
pdf ico CLICK.pdf (129,21 kB)
pdf ico CLICK PLUS.pdf (129,95 kB)
pdf ico Cylinder Oil FG.pdf (109,47 kB)
pdf ico D-20.pdf (122,06 kB)
pdf ico DEFOS.pdf (183,06 kB)
pdf ico DEFOS.pdf (176,01 kB)
pdf ico DEKAMOX.pdf (132,13 kB)
pdf ico DISAN.pdf (178,33 kB)
pdf ico DORIN.pdf (121,19 kB)
pdf ico Dry Glide Silicone Aero.pdf (165,45 kB)
pdf ico Dry Glide Silicone Aero.pdf (165,45 kB)
pdf ico Dry Glide Silicone WB Aero.pdf (111,66 kB)
pdf ico FG Mold Relese.pdf (107,90 kB)
pdf ico FG Penetrating Oil Aero.pdf (165,97 kB)
pdf ico FGH AW ISO 32-46-68-100.pdf (111,34 kB)
pdf ico Flow Guard Synthetic ISO 22 - 460.pdf (112,26 kB)
pdf ico FR-1.pdf (147,25 kB)
pdf ico FR-2.pdf (145,27 kB)
pdf ico FR-3.pdf (151,92 kB)
pdf ico FR-40.pdf (146,45 kB)
pdf ico FR-1 EKO.pdf (148,06 kB)
pdf ico Green Clean Cleaner Degreaser.pdf (105,17 kB)
pdf ico Halo Guard FG 2 Aero.pdf (167,82 kB)
pdf ico Halo Guard-FG 2-FG LT-FG PM-FG 00.pdf (109,47 kB)
pdf ico Halo Guard-FG 2-FG LT-FG PM-FG 00.pdf (118,75 kB)
pdf ico HD-RED.pdf (116,83 kB)
pdf ico KS-15.pdf (113,06 kB)
pdf ico LARIN.pdf (94,06 kB)
pdf ico Magna Kote SDO.pdf (107,42 kB)
pdf ico Magna Plate 1200.pdf (106,50 kB)
pdf ico Magna Plate 22.pdf (110,07 kB)
pdf ico Magna Plate 220-320-460.pdf (110,38 kB)
pdf ico Magna Plate 72-74.pdf (109,17 kB)
pdf ico Magna Plate 76-78.pdf (107,78 kB)
pdf ico Magna Plate 76-78.pdf (108,13 kB)
pdf ico Magna Plate 78 Aero.pdf (172,44 kB)
pdf ico Magna Plate 8.pdf (106,59 kB)
pdf ico Magna Plate 86.pdf (112,42 kB)
pdf ico Magna Plate 86 Aero.pdf (170,91 kB)
pdf ico Magna Plate 60 - 66.pdf (119,08 kB)
pdf ico MP-9.pdf (118,29 kB)
pdf ico MP-8.pdf (144,50 kB)
pdf ico MYDŁO W PŁYNIE.pdf (103,58 kB)
pdf ico Oven Ice FG-2.pdf (106,77 kB)
pdf ico Peel Off Degreaser Aero.pdf (134,27 kB)
pdf ico Perma Gear FG 150-220-320-460-680.pdf (106,76 kB)
pdf ico Perma Gear FG 150-220-320-460-680.pdf (106,11 kB)
pdf ico PEROKSOL.pdf (188,37 kB)
pdf ico Poly Guard FG 2.pdf (107,56 kB)
pdf ico Proofer Chain Oil.pdf (108,43 kB)
pdf ico Proofer Chain Oil.pdf (107,78 kB)
pdf ico Pur Gel Klear Aerozol.pdf (148,11 kB)
pdf ico Pyro Kote.pdf (129,26 kB)
pdf ico Pyro Kote 220.pdf (106,89 kB)
pdf ico RADACID.pdf (118,68 kB)
pdf ico RADIS B.pdf (130,86 kB)
pdf ico RADIS M.pdf (122,74 kB)
pdf ico RADISOL.pdf (154,91 kB)
pdf ico RADISOL SR.pdf (212,53 kB)
pdf ico SANITEX.pdf (150,04 kB)
pdf ico SANOL.pdf (147,49 kB)
pdf ico SOLTANK.pdf (136,77 kB)
pdf ico SOLTANK-N.pdf (130,03 kB)
pdf ico STERINOX.pdf (163,22 kB)
pdf ico SURFACLEAN.pdf (210,17 kB)
pdf ico TAJFUN.pdf (121,69 kB)
pdf ico TERMOSOL.pdf (130,67 kB)
pdf ico TERMOSOL I.pdf (130,04 kB)
pdf ico TERMOSOL EKO.pdf (130,76 kB)
pdf ico TERMOSOL I EKO.pdf (130,27 kB)
pdf ico TESAL.pdf (181,94 kB)
pdf ico TESOL.pdf (180,53 kB)
pdf ico TESOL A.pdf (178,81 kB)
pdf ico TESOL D.pdf (184,95 kB)
pdf ico TESOL EKO.pdf (180,54 kB)
pdf ico TESOL M.pdf (179,12 kB)
pdf ico TESOL ME.pdf (179,02 kB)
pdf ico TR-35.pdf (122,28 kB)
pdf ico TS-10.pdf (173,61 kB)
pdf ico WC-CLEAN.pdf (171,90 kB)
pdf ico White Mineral Oil 22,32,46,68,100.pdf (119,52 kB)
pdf ico WODOROTLENEK SODU 50%.pdf (129,63 kB)
webdesign:cs